2011. december 11., vasárnap

A képzelődés
"A felébredéshez leginkább az szükséges, hogy folyamatosan lássuk, mi van a jelenben, és elkerüljük a képzelődést." 
Robert Earl Burton 

Az önemlékezés, bár egyszerű, mégis nehezen valósítható meg azok miatt a pszichológiai akadályok miatt, amelyek az útjában állnak. Ezek közül szinte mindenben megnyilvánul az, amit a negyedik út képzelődésnek nevez. Ide tartozik az álmodozás, a véletlenszerű asszociációk, az önmagán merengés, a tűnődés a jövőn, a múlt felidézése, a képzelgés önmagunkról és másokról. A képzelődés láthatatlan folyam, amiben elménk sodródik - azonban látható jelei is vannak. Például, amikor valaki üveges tekintettel mered előre, akkor "elveszett" a képzelődésben. Nem tud sem önmagáról, sem környezetéről. Bár fizikailag éber tudatállapotban van, pszichológiailag képzelődésbe, az álmok világába merült. Legtöbben semmi rosszat nem látnak ebben, egyrészt azért, mert ez annyira mindennapos jelenség, másrészt azért, mert kielégíti őket, harmadrészt pedig azért, mert nem érzik annak a fontosságát, hogy jelenléttel helyettesítsék. 
Másfajta képzelődés az, amikor például a tájat nézzük, és inkább elképzelünk egy hasonló látványt, vagy amikor hallunk egy ötletet, és magunkban kigondolunk valami hasonlót helyette. Más szavakkal, ahelyett, hogy valóban látnánk vagy hallanánk azt, ami előttünk van, képzelődésünket látjuk vagy halljuk. Elsőre talán groteszknek hangzik, de ténylegesen azzá válunk, amit éppen elképzelünk. Vagyis, eltűnünk - tudatosságunk eltűnik - a képzelődés folyamában, és képzelődésünk témája bekebelez. A képzelődés megnyilvánulhat beszédben (beleértve, amikor magunkban beszélünk), tevékenységekben (például úgy, hogy mindig elfoglaltak vagyunk) és még evés közben is (amikor például szórakozottan, habzsolva vagy olvasás közben eszünk). Ugyanez történik, amikor a reggeli fogmosás közben az köti le a figyelmünket - arról képzelődünk - hogy mi történik majd a nap folyamán, és ekkor szinte egyáltalán nem vagyunk tudatában annak, hogy éppen hol vagyunk, és mit csinálunk. Ha előre elképzelünk eseményeket, vagy újra lejátsszuk a már megtörténteket, szintén a tudatosságot áldozzuk fel a képzelődésért. Mindezek a megnyilvánulások ártalmatlannak, sőt, az élethez szükségesnek tűnhetnek. Az igazság azonban az, hogy a megosztott figyelem tudatos jelenléte nélkül a képzelődés útját állja az önemlékezésnek. Röviden, alvásban tart. 
Amikor valaki először hall a képzelődésről, talán úgy látja, hogy ő igazából éber, és csak kivételesen képzelődött most. Nem sejti, hogy valójában a képzelődés törvényszerű: olyan automatizmus, ami állandóan megnyilvánul, és életének minden pillanatába beleavatkozik; hogy tudtán kívül még arról is képzelődik, hogy ki ő, és milyennek tűnik mások szemében. Viszont amikor valaki hall a megosztott figyelemről, és megpróbál emlékezni önmagára, fokozatosan ébredezni kezd. Egyre többször látja, hogyan vonja el figyelmét a képzelődés, hogyan felejt el emlékezni önmagára, és hogy az önemlékezés sosem történik magától. Amikor próbálunk önmagunkra emlékezni, meglátjuk, hogy a képzelődésnek mekkora hatalma van belső életünk felett. Megérthetjük, mit jelent megszabadulni a képzelődéstől, és mit jelent tudatában lenni az egyszerű pillanatoknak. 

A képzelődés megszakítása és helyettesítése
 
Ouspensky leírása szerint a képzelődés a szabadjára engedett figyelem eredménye. Tehát uralmat kell nyernünk a figyelmünk felett, és a jelenre kell összpontosítanunk - hogy ellenőrzött figyelemmel lássunk, halljunk, ízleljünk és cselekedjünk. Óriási segítség lehet, ha lelassulunk, ha csak egy dolgot végzünk a pillanatban, és ha valóban odafigyelünk közvetlen környezetünkre. Azonban még ezek az erőfeszítések is csak az első lépések. Ahhoz, hogy jelenlétet segítő tudatos erőfeszítések legyenek, tartalmazniuk kell az önemlékezés megosztott figyelmét. Ez azt jelenti, hogy amikor nézünk, tudatában vagyunk a látásnak, amikor hallgatunk, tudatában vagyunk a hallásnak, amikor cselekszünk, tudatában vagyunk a cselekvésnek. Továbbá, az önemlékezést pillanatról pillanatra kell fenntartani. Ez a fő nehézség. Egyrészt meg kell osztani a figyelmünket, másrészt meg kell hosszabbítani ezt az állapotot. Könnyen elvesztjük az önemlékezés fonalát. Gyakorolnunk kell, és uralmat kell szereznünk az akarat felett; főként azt kell akarnunk, hogy folyamatosan felülkerekedjünk a képzelődés számtalan formáján. Kevesen sejtik, hogy ez a küzdelem a lélekért folyik. Ahogy Robert Burton mondta: "A képzelődés lelked helyét foglalja el - elveszi lelked jelenlétét," és "a képzelődést önemlékezéssel félbeszakítani a legnehezebb dolog, amire az ember valaha is vállalkozhat." 

Gondolatok a képzelődésről

Mindegyik központnak megvan a sajátos képzelődése. Mindegyik központot kielégíti a képzeletbeli a valóságos helyett. Az álmodozás céltalan, és semmilyen eredményre sem törekszik. Az emberek nem találnak kiutat ebből, egyszerűen azért, mert hipnotikus állapotban vannak. A képzelődés az az erő, ami ebben az állapotban tartja őket. A felébredés azt jelenti, hogy az embert "dehipnotizálják."
George Gurdjieff

Az első állapotban az ember álmokba merül. Aztán felébred. Első látásra teljesen más tudatállapotba kerül. Mozog, beszél, előre kiszámítja a dolgokat és hasonlók. Magától értetődően jobb helyzetben van, mint amikor aludt. Azonban ha egy kicsit mélyebbre ásunk, és belső világába tekintünk, látni fogjuk, hogy majdnem ugyanabban az állapotban van, mint amikor aludt. A képzelődés mindig készen áll, hogy működjön és becsapjon bennünket.
Peter Ouspensky

A képzelődés mentális kiválasztás: folyamatosan képhulladékokat termel, múltbeli benyomások melléktermékeit, melyek értelmetlenül és megszakítás nélkül áramlanak az agyban. Valójában a képzelődés éjjel-nappal folyik, szüntelenül.
Rodney Collin

Amikor engedsz a képzelődésnek, valami nagy tűnik el valami kicsiny mögé. A képzelődés a gépezet természetes állapota. Célja, hogy a lehető leggyorsabban kiszorítsa a jelenlétet. Ezért, amikor az ember jelen van, a képzelődés csábító témák sorát fogja felkínálni, hogy elcsalogassa.
Robert Earl Burton

Állítsd meg a képzelődés rohamát! Ne hagyd, hogy zsinórok rángassanak! Szorítkozz a jelenre!  
Marcus Aurelius

Hacsak nem foglalod el az elmét valamilyen meghatározott témával, ami megzabolázza és irányítja, zűrzavarba fog hanyatlani a képzelődés ködös földjén.
Michel de Montaigne

Ha a felhalmozott hamis képzelgéseket eltávolítjuk, feltűnik a megvilágosodás.  
Buddha

A jelen pillanat marad, majd gyorsan tovatűnik.  
Abraham Lincoln

A jelent kivéve minden idő nem-létező.  
Plótinosz

Ha Görögországban vagy, ne hagyd, hogy elméd azon tűnődjön, milyen az élet Rómában, és ha Rómában vagy, ne hagyd, hogy elméd azon tűnődjön, milyen az élet Athénban.
Epiktétosz

Ha ezeket a képzeteket annyira valóságosnak véled, hogy lefoglalnak, akkor egyre távolabb leszel a nyugalomtól.
Zen mester

  
Being Present hírlevél, 2004. július

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése