2011. december 9., péntek

Belső, csendes hely
Mielőtt elolvasná ezt a cikket, álljon meg egy pillanatra. Helyezze kényelembe magát. Engedje el a sok "én"-t, és próbálja megosztani a figyelmét. Egyszerűen legyen tudatában önmagának, és tartsa meg ezt a tudomást, miközben megfigyeli környezetét. Pár másodpercenként nézzen más és más tárgyra, hogy ne legyenek gondolatai arról, amit lát. Körülbelül fél percig végezze ezt.

Ha eddig, vagy még tovább fenntartja a megosztott figyelmet, az belső csendességet fog létrehozni. Az alsóbb központok lendülete alább hagy, a sok "én" zaja elhalkul, és kezd feltűnni a jelenlét. Ahogy Rumi, a szufi misztikus mondta: "A Nap fénnyel telítődik, amikor megszerzi önmagát." Ez történik, amikor megosztjuk a figyelmünket, és megosztva is tartjuk. A jelenlét kezdi megszerezni önmagát. És ezzel kilépünk a második állapotból, a tudatosság harmadik állapotának küszöbére. Ébredni kezdünk.

Ouspensky leírása szerint ekkor belépünk egy "belső, csendes helyre". Azt mondta: "Folytassák a megfigyelést, és látni fogják, hogy van egy hely belül, ahol csendesek, nyugodtak, és semmi sem tudja megzavarni önöket. Ez a csendes hely nem metafora, hanem nagyon is valóságos - csak éppen nehéz megtalálni az oda vezető utat. De ha elégszer megteszik, emlékezni fognak egyik-másik lépésre, és ezeket a lépéseket követve újra oda találhatnak."

Természetesen másról sem szól az egész, mint hogy "újra oda találjanak", mert ez a belső, csendes hely az, ami az embereket oly páratlanná teszi a mindenségben. Ezen a helyen - és csakis ezen a helyen - hozhatjuk létre a szótlan jelenlét állapotát, ami a tudatosság magasabb állapotaiba virágozhat.

(Ha idáig eljutott az olvasásban, pár másodpercre álljon meg újra, és próbálja visszaállítani a megosztott figyelmet. Segítség lehet, ha mielőtt folytatná, újra olvassa az első bekezdést.)

A tudatosság második állapotában, megosztott figyelem hiányában, zárva találjuk a bejáratot a belső, csendes helyre. Főleg a képzelődés zárja el - a szüntelen "én"-ek, a fátyol, ami megakadályozza, hogy meglássuk az utat a jelenléthez. A másik akadály az azonosulás, ami oly erősen a markában tart minket, hogy meg nem osztott figyelmünk sosem szabadul ki eléggé a jelenlét létrehozásához. Ugyanez a helyzet a jelenlét egyéb akadályaival, a negatív érzelmekkel és a szükségtelen beszéddel.

De ezeket az akadályokat még akkor sem kerülhetjük el, ha tudunk róluk. Meg kell tanulnunk pontosan a lépéseket, amik jelenléthez vezetnek. Meg kell tanulnunk az első lépést, a másodikat, a harmadikat, és így tovább. Aztán ezeket a lépéseket össze kell kötnünk, mint egy tudatos erőfeszítés láncszemeit. Ahogy Ouspensky mondta: "Az uralom: erőfeszítés minden lépésnél."

Ouspensky arra is rámutatott, hogy "a fő a folytonosság". Azt mondta: "Felvillanások [a jelenlét felvillanásai] lehetnek, de a folytonossághoz erőfeszítés szükséges." Más szavakkal, ha csak időnként teszünk erőfeszítést a megosztott figyelemre, az nem elég ahhoz, hogy eljussunk a belső, csendes helyre. Fenn kell tartanunk a megosztott figyelmet, újra meg újra, és emlékeznünk kell, miért tesszük ezt.

Mindez - megtanulni a jelenléthez vezető lépéseket, megtanulni újra és újra végigmenni ugyanazon az úton, és megérteni, hová vezetnek és miért - mindig is iskolák különleges munkája volt. Ahogy Ouspensky mondta, ezért léteznek iskolák.

A belső, csendes helyről 

Könnyebb csendben, mint beszéd közben megtalálni önmagad.
Robert Earl Burton  

Az igazi művészet ama isteni csendet hozza létre a lélekben.
Hafiz
 


Elménk tiszta és egyszerű, ezért amikor minden idegen gondolattól megfosztjuk, belép a tiszta és egyszerű Isteni Fénybe. Ezt a mindent szemlélő csendesség követi.
Új Teológus Szt. Simeon
  


Minden ajtó zárva marad, kivéve annak, aki a törvény ajtaján lép be.
Ahmad Ibn Ajiba
 
A megelégedés a szív csendessége a gondok közepette.
Qushayri
 
Gyere, ülj be a legbelső szobába, ahová nem ér el a szerelem-tolvaj. Gyere ehhez a csendes asztalhoz.
Rumi

A felfoghatatlan csend vagyok.
Nag Hammadi-i gnosztikus evangéliumok
 
A csendesség a legbiztosabb jele annak, hogy meghaltál. Régi életed őrült rohanás volt a csendtől.
Rumi

Ha kifogyunk a szavakból, és elviseled a csendet, akkor itt az ideje, hogy meglásd, amit a Kedves szemei leginkább mondanak.
Hafiz


Being Present hírlevél, 2006. július 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése